Apply now »

Centrum Kariery / Career Center

Nie znalazłaś/eś oferty pracy dla siebie?

Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów. W Demant ciągle pojawiają się nowe stanowiska pracy. Być może już wkrótce będziemy mieć ofertę odpowiednią dla Ciebie.

 

Didn’t find a job offer for yourself?

Add your CV to our candidate database. New jobs are constantly appearing in Demant. Maybe soon we will have an offer suitable for you.

#LI-DNI 

 

 

Apply now »